Strona główna

OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizuje zadania z zakresu Bezpieczeństwa Publicznego dzięki środkom Gminy Wrocław

Ochotnicza Straż pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego jest formacja włączona  do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stworzona w celu pomocy osobom w stanie bezpośredniego  zagrożenia zdrowia i życia oraz przeciwdziałaniu skutkom zjawisk naturalnych. Grupa stała się trwałym elementem systemu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie regularnie uczestnicząc w działaniach ratowniczych. Dysponowanie naszej formacji do działań odbywa się na polecenie  Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu.