Dołącz do nas

Osoby chcące zostać członkami OSP GRS Starówka muszą spełnić następujące wymagania:

– Mieć ukończone 18 lat

– Nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w działaniach ratowniczych

– Być osoba niekaraną za przestępstwa umyślne

– Spełniać wymagania ustawowe dla Strażaków Ratowników OSP.

– Uzyskać pozytywna opinię zarządu grupy o przyjęciu do jednostki

Przyjęcie do jednostki jest poprzedzone stażem kandydackim,  który trwa od 6 do 12 miesięcy i składa się z dwóch etapów, 2 miesięcznego okresu próbnego oraz stażu właściwego stażu kandydackiego.
W wyjątkowych sytuacjach, decyzja zarządu staż może zostać przedłużony.

Przyjęcie na staż kandydacki odbywa się po rozmowie kandydata z wyznaczonymi przedstawicielami jednostki, która prowadzona jest w trakcie naboru. Nabory do jednostki odbywają się zazwyczaj raz
w roku i jest to jedyna możliwość zgłoszenia się do naszej jednostki.

Informacje o planowanym naborze są publikowane na profilach jednostki w portalu Facebook oraz Instagram.