Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczego typu AMBULANS o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu ratowniczego typu AMBULANS o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

Nr sprawy: GRS/1/2019

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki Wyjaśnienia:

Informujemy iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie XV.2 kryterium rodzaj napędu (strona 14 SIWZ) błędnie wpisano 20 punktów zamiast 30 punktów przy napędzie 4×4.

Pytania do postępowania GRS/1/2019 “Dostawa samochodu ratowniczego typu ambulans o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t”.

1. Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans z jednostką napędową o mocy 143KM. Pozwoli to zaoferować zamawiającemu ambulans o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg,6 osobowy w konfguracji: kabina kierowcy z dwoma pojedynczymi fotelami, przedział medyczny wyposażony w stały fotel ze składanym siedziskiem na ścianie grodziowej, dwa obrotowe fotele ze składanymi siedziskami na ścianie prawej oraz nosze. Kolor zabudowy szary/grafitowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie mocy pojazdu oraz konfiguracji wnętrza, w tym dostarczenia pojazdu z przejściem między kabiną kierowcy, a częścią medyczną pojazdu.

2. Czy zamawiający wymaga assistance-holowanie? Progniemy poinformować, że firmy ubezpieczeniowe przewidują tylko taką formę ubezpieczenia dla pojazdów specjalnych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga objęcia pojazdu ubezpieczeniem assistance i dopuszcza wariant assistance-holowanie

3. Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 5punkt 6 na termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje płatność w terminie 14 dni, w związku z czym mieści się to w okresie 30 dni, równocześnie zamawiający podtrzymuje zapis umowy o płatności za całość zamówienia po dokonaniu odbioru ostatecznego pojazdu i nie dopuszcza możliwości płatności za całość zamówienia przed ostatecznym odbiorem.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany proporcji płatności za części zamówienia, gdzie pierwsza część będzie w wysokości udokumentowanej wartości pojazdu bazowego jednak nie wyżej niż 2/3 całości zamówienia.

4. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 120 dni. Związane jest to z zamówieniem pojazdu bazowego pod zamawiającego, jak również z okresem urlopowym w fabryce pojazdu bazowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy z 60 do maksymalnie 90 dni, przy czym termin ostatecznej dostawy nie może nastąpić później niż 10.09.2019
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w punkcie IV.1

5. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa sposobu i dopuszcza dojazd na kołach lub lawecie.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odbiór ambulansu w siedzibie Wykonawcy.

7. Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu ma być ambulans zgodnie z wymogami normy PN EN 1789, czy A, B, C ?

Odpowiedź: Ambulans typu A według normy PN EN 1789, przy zachowaniu wymagań specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o pojemności skokowej 1598 cm³ ?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, pojemność minimalna pojazdu wynosi nie miej niż 1900 cm3.

9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną ?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, wymagana skrzynia manualna.

10. Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „system bezpieczeństwa biernego, którego przykładem są poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera”, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy ambulansu w czasie przewozu pacjenta i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie .

Obecnie normą są bezpieczne czołowe i boczne poduszki powietrzne z systemem kontroli ciśnienia, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje ambulansu posiadającego takie nowoczesne wyposażenie?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony minimum w poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera.

11. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 88 kW (120 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 300 Nm ?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, minimalna moc pojazdu wynosi 150KM.

12. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 107 kW (145 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 340 Nm ?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, minimalna moc pojazdu wynosi 150KM.

13. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego nadwozie ma długość 5548 mm, szerokość 2070 mm oraz wysokość 2499 mm ?

Odpowiedź: Wyżej wymieniony pojazd mieści się w zakresie wymagań zamawiającego opisanych w specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego nadwozie ma wysokość 2465 mm ?

Odpowiedź: Wyżej wymieniony pojazd mieści się w zakresie wymagań zamawiającego opisanych w specyfikacji technicznej pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z nadwoziem w kolorze lakieru białym zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 ?

Wyjaśniamy, że przytoczona norma wymaga lakieru w kolorze białym lub żółtym RAL 1016.
Inny kolor lakieru jest niezgodny z wymogiem powyższej normy i żaden z wykonawców nie może potwierdzić spełnienia zapisów w pkt. XI ppkt 11 specyfikacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by pojazd był w kolorze RAL3000 lub zbliżony co wynika z zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o Oznakowaniu pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego. Zamawiający ma świadomość odstępstwa w tym punkcje od wymogów normy PN EN 1789.

16. Czy dopuszczę się wykonanie koloru nadwozia na etapie zabudowy medycznej w certyfikowanej lakierni producenta pojazdu skompletowanego ?
Wyjaśniamy, że takie lakierowanie robiliśmy m. In. w ambulansach dla Wojska Polskiego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lakierowanie nadwozia na kolor czerwony na etapie zabudowy medycznej z zachowaniem pełnej gwarancji producenta.
Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej pojazdu w punkcie I.18

17. Czy ambulans będzie wyposażony w nosze i kto je i kiedy dostarczy ?

Prosimy o podanie modelu.

Odpowiedź:Pojazd będzie wyposażony w nosze, dostawa będzie realizowana na osobne zamówienie zamawiającego. Nosze oraz zestaw mocowania noszy do podstawy zostaną dostarczone w trakcie realizacji, przewidywany termin dostawy na 14 dni przez planowanym odbiorem pojazdu. Zamawiający wymaga instalacji zestawu do dostarczanego pojazdu. W pojeździe planowane jest wykorzystanie noszy typu Kartsan, Ferno, Medirol, a o wyborze konkretnego modelu zamawiający poinformuje wykonawcę do końca czerwca.

18. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zapewnienia przeglądów okresowych pojazdu bazowego, pozostawiając koszty przeglądów okresowych po stronie zamawiającego.

19. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Jeśli dostawca wymaga wykonania przeglądów okresowych zabudowy medycznej do utrzymania gwarancji to ich koszt należy wliczyć w cenę dostawy pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości płacenia za przeglądy zabudowy medycznej.

20. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Jeśli dostawca wymaga wykonania przeglądów okresowych sprzętu medycznego do utrzymania gwarancji to ich koszt należy wliczyć w cenę dostawy pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości płacenia za przeglądy sprzętu medycznego.

21. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2018, natomiast adaptacji medycznej z roku 2019.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie ogłoszenia przetargu dopuścił samochód bazowy z roku produkcji 2018.

22. Dotyczy gwarancji na lakier – prosimy o dopuszczenie standardowej 24 miesięcznej gwarancji na lakier, która oferują dealerzy samochodu bez dopłaty w cenie auta bazowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza standardową 24 miesięczną gwarancji na lakier.
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w punkcie III.9.C

23. Czy Zamawiający jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych.

24. Czy Zamawiający dopuści sprzedaż na dwóch fakturach – osobno samochód bazowy, osobno adaptacja i sprzęt medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wystawienia dwóch faktur – osobno samochód bazowy, osobno adaptacja i sprzęt medyczny co jest ujęte w SIWZ na etapie ogłoszenia przetargu.

25. Czy zgodnie z przepisami prawa ma to być ambulans – wtedy kolor musi być biały lub żółty czy ma być to samochód ratowniczy typu ambulans?

Odpowiedź:samochód ratowniczy typu ambulans.

26. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.I.5 – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o gniazda typu zapalniczki.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza, chodzi o gniazda typu zapalniczki.

27. Z uwagi na krótki czas realizacji czy Zamawiający dopuści lakierowanie nadwozia na etapie adaptacji – gwarancja na lakier wg wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lakierowanie nadwozia na kolor czerwony na etapie adaptacji z zachowaniem pełnej gwarancji producenta.

Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej pojazdu w punkcie I.18

28. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.I.21 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy kamerę bez videorejestratora?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostarczenie kamery z możliwością nagrywania przejazdu.

29. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.I.21 – prosimy o podanie marki i modelu kamery jaki będzie dostarczony?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostarczenie kamery Xblitz truck p1000.

30. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.I.21 – czy Zamawiający dopuści kamerę i videorejestrator od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery o podobnych parametrach na zasadzie równoważności z proponowaną przez zamawiającego.

31. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.VII.1 – prosimy o dopuszczenie niezależnego ogrzewania powietrznego w miejsce opisane wodnego. Nie będzie możliwości ogrzania kabiny kierowcy na postoju.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza niezależne ogrzewanie powietrzne. Zamawiający nie wskazał w specyfikacji, jako jedynego rozwiązania, zastosowania ogrzewania wodnego w punkcie VII.1.

32. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.X.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie dostarczony do montażu.

Odpowiedź: Hytera MD785G

33. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt.XI.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu przenośnych żebyśmy przygotowali odpowiednie ładowarki.

Odpowiedź: Hytera PD785, ładowarki dostarczy zamawiający.

34. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga sprzętu medycznego w tym postepowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga sprzętu medycznego w tym postepowaniu.

35. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga uchwytów do sprzętu medycznego w tym postepowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazdu będącej załącznikiem do SIWZ, Zamawiający wymaga zapewnienia mocowania sprzętu wymienionego w specyfikacji (nosze typu deska w miejscu przeznaczony, plecak medyczny w miejscu przeznaczonym i podobne), nie wymaga nie wymaga uchwytów na inny sprzęt niż wymieniony w specyfikacji.

36. Czy Zamawiający przyśle do zamontowania nosze lub inny sprzęt medyczny w czasie adaptacji pojazdu. Jeśli tak – prosimy o podanie marki i modelu sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy do zamontowania nosze wraz z zestawem mocowania noszy do podstawy i inny sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zamówienia w czasie adaptacji pojazdu.
W zakresie noszy jezdnych planowane jest wykorzystanie noszy typu Kartsan, Ferno, Medirol, o wyborze konkretnego modelu zamawiający poinformuje wykonawcę do końca czerwca. Zamawiający wymaga instalacji zestawu do dostarczanego pojazdu.


Pozostałe wyposażenie medyczne wymienione w specyfikacji bliźniacze do wykorzystywanego przez jednostki PRM (nosze typu deska BaXtrap, Nosze podbierakowe Ferno, Plecak medyczny Drachpol Medicus 3, nosze pedipac, kamizelka Ked)

37. Czy Zamawiający wymaga instalacji do SWD PRM? Jeśli tak prosimy o podanie elementów jakie ma dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instalacji do SWD PRM.

38. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy z 60 do maksymalnie 90 dni, przy czym termin ostatecznej dostawy nie może nastąpić później niż 10.09.2019
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w punkcie IV.1

Z uwagi na zachowanie wystarczającego odstępu czasu od terminu wyznaczonego na składanie ofert, wynoszącego na dzień zmian 7 dni, zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert

39. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowego ambulansu” także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Proszę o wyjaśnienie wskazanego w pkt III ppkt 9 SIWZ pojęcia „pełna gwarancja”.

Odpowiedź: Pod pojęciem pełnej gwarancji, dla pojazdu bazowego, zamawiający uznaje standardową gwarancję producenta pojazdu pod zabudowę, uznając, że producent nie może wykluczyć odpowiedzialności za sprawność pojazdu wskazując na zmiany konstrukcyjne auta powstałe na skutek adaptacji pojazdu. W przypadku zabudowy medycznej zamawiający oczekuje gwarancji na właściwe działanie oraz wytrzymałość zabudowy w trakcie eksploatacji pojazdu, minimum w okresie obowiązywania gwarancji.

41. Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu objęcia pojazdu pakietem ubezpieczenia Assistance (pkt III ppkt 8 SIWZ). Pragniemy poinformować, że podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową nie oferują ubezpieczenia Assistance dla ambulansów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

42. Czy nie doszło do omyłki w pkt IV ppkt 1 SIWZ przy określeniu terminu realizacji zamówienia? Zamawiający dopuścił wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni, zaznaczając jednocześnie, że termin ostatecznej dostawy nie może nastąpić później niż 10.09.2019 r. Należy zaznaczyć, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego trwa ok. 30 dni, następnie w przypadku złożenia kilku ofert w postępowaniu podpisanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5/10 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze. Biorąc pod uwagę powyższe umowa może zostać podpisana dopiero ok. 12 lipca, a zatem (przy dopuszczeniu 90 dniowego terminu realizacji) zamówienie powinno zostać zrealizowane do 10.10.2019 r. Ponadto proszę o usunięcie rozbieżności w SIWZ w zakresie terminu realizacji. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zastąpił termin 60 dni na 90 dni, natomiast w SIWZ pozostawiono zapis o 60 dniowym terminie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z przyjętej daty ostatecznej realizacji dostawy na dzień 10.09.2019 i utrzymuje 90 dniowy termin realizacji zamówienia.

43. Proszę o zmodyfikowanie załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) w zakresie terminu realizacji zamówienia. W par. 4 ust. 1 wzoru umowy wskazano 60 dniowy termin realizacji, natomiast zgodnie z modyfikacją z dnia 31.05.2019 r. termin realizacji został wydłużony do 90 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji umowy przez usunięcie wskaźnika, przyjmując, że na etapie podpisania umowy dostawca może zobowiązać się wykonać dostawę szybciej niż maksymalne 90 dni.

44. Proszę o usunięcie pkt VI ppkt 2 SIWZ. Zapis o możliwości uznania przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jest zbędny w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ Zamawiający nie określił w SIWZ warunków udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa powyższy zapis.

45. Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie postępowania Wykonawca ma przedłożyć Wykaz części zamówienia powierzanych do wykonania podwykonawcom stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten nie został wymieniony w pkt VII ppkt 3 SIWZ określającym zawartość oferty ani w pkt VIII ppkt 2 dot. dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Na etapie składania oferty w postępowaniu.

46. Prosimy o zmodyfikowanie załącznika nr 6 do SIWZ poprzez zobowiązanie wykonawców do wskazania w Załączniku 6 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom, a firm i adresów podwykonawców tylko o ile są one znane w momencie składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany żadnym przepisem ustawy do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na niewskazywanie konkretnych podwykonawców na etapie składania ofert i pozostawia to w zakresie otwartym dla oferentów, utrzymując wymóg wskazania części zamówienia.

47. W pkt VIII ppkt 2 SIWZ wskazano, że Zamawiający może wezwać przed udzieleniem zamówienia wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień składania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p. Proszę o potwierdzenie, że przez ww. dokument Zamawiający rozumie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

48. Proszę o poprawienie omyłki pisarskiej w pkt VIII ppkt 3 SIWZ poprzez zastąpienie zapisu „o których mowa w ust. 3” zapisem „o których mowa w pkt VI ppkt 2.1 SIWZ” oraz omyłki pisarskiej zawartej w pkt VIII ppkt 3.1 i 3.2. poprzez zastąpienie zapisu „ust.1” zapisem „ust.2”.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską i dziękuje za zwrócenie uwagi.

49. Proszę o dostosowanie treści załącznika nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu) w zakresie terminu dostawy do treści ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Proponujemy nadanie następującego brzmienia pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ „Termin dostawy pojazdu kompletnego – 90 dni od dnia podpisania umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Termin 90 dniowy jest terminem maksymalnym, co nie wyklucza dobrowolnego zobowiązania ze strony wykonawcy na realizację dostawy w terminie wcześniejszym.

50. W związku z zapisem zawartym w pkt XI INNE ppkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu), dot. posiadania przez Wykonawcę autoryzacji dilera zabudowywanej marki na wykonanie zabudowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku posiadania powyższej autoryzacji wystarczającym będzie posiadanie przez Wykonawcę oświadczenia dilera zabudowywanej marki, z którego będzie wynikała zgoda na wykonanie zabudowy bez utraty ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

51. W związku z zapisem w pkt 2.4. Formularza Ofertowego (załącznik nr 2 do SWIZ) Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym w terminie ustalonym przez strony. Zamawiający prześle Wykonawcy podpisane przez siebie dwa egzemplarze umowy za pośrednictwem poczty, a Wykonawca odeśle mu pocztą jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na tryb korespondencyjny

52. Proszę o nadanie par. 1 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) następującego brzmienia: „Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

53. W par. 2 pkt 6 wzoru umowy wskazano, że wraz z dostawą Wykonawca powinien dostarczyć „inne dokumenty dopuszczające niezbędne do rejestracji pojazdu oraz dopuszczające do używania i wprowadzenia do podziału ratowniczego w jednostkach Ochrony przeciwpożarowej podległych Państwowej Straży Pożarnej i włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terytorium całego kraju”. Proszę o wskazanie, jakie konkretnie dokumenty Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Dla pojazdów o DMC do 3500kg powyższy zapis ogranicza się do kompletu dokumentacji wymaganej do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji.

54. Prosimy o zmianę §5 ust. 1 zał. nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

– ………… zł netto (słownie:………………………),

– ………… zł brutto (słownie:………………………), w tym należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

55. Proszę o potwierdzenie, że usługą, o której mowa w par. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zapis par. 2 ust 2. Dotyczy dostawy przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia przedstawicieli zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

56. Proszę o zastąpienie zawartego w par. 5 ust. 4 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) zapisu: „podpisanie w imieniu Zamawiającego” zapisem: „podpisanie przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowanych zapis. Zamawiającym jest stowarzyszenie zrzeszające członków, z charakteru powyższego wynika, że zarząd prowadzący postępowanie w oparciu o statut stowarzyszenia jest reprezentacją walnego zebrania członków stowarzyszenia. W związku z powyższym umowa podpisana może zostać wyłącznie przez właściwych członków zarządu stowarzyszenia, będących zgodnie z dokumentami rejestrowymi KRS reprezentacją zamawiającego.

57. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §5 ust. 5 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) i nadanie mu treści: „Terminem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

58. Proszę o podanie limitu przebiegu km, o którym mowa w par. 6 ust. 2 lit. a załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Odpowiedź: zapis do uzupełnienia przez wykonawcę, jednak nie mniej niż 50 tysięcy kilometrów.

59. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §7 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmniejszenie kar umownych określonych w lit. a. i c. z 0,2% na 0,1%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

60. Prosimy o zmianę treści §8 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wyrazów „opóźnienie” na wyraz „zwłoka”. Obecny zapis uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę opóźniania się z realizacją obowiązków określonych w pkt 1-3.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

61. Prosimy o zmianę treści §8 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez wydłużenie terminów wskazanych w ppkt 1-3 do 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

62. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej tylko do oświadczenia czy w tym konkretnym postępowaniu została złożona oferta przez innego Wykonawcę/Wykonawców z którym należy do tej samej grupy kapitałowej. Z tego powodu wskazane oświadczenie składa się w ciągu 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o złożonych ofertach, kiedy wszyscy Wykonawcy startujący w postępowaniu są już znani, a nie jak było w poprzednim stanie prawnym wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść i zamieścił nowy wzór oświadczenia wykonawcy.

63. Z uwagi na wymogi Zamawiającego oraz opis przedmiotu zamówienie, proszę o dopuszczenie samochodu o ładowności DMC 3,88 t. ze względu na ilość miejsc siedzących oraz napęd 4×4. Samochód o ładowności DMC 3,88 t jest jedynym autem gwarantującym maksymalną ilość punktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

64. Proszę Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących gwarancji (na co udzielana jest gwarancja) i momentu od którego liczony jest bieg terminów gwarancji. W pkt III ppkt 9 SIWZ wskazano, że Wykonawca powinien udzielić minimalnej gwarancji min. 24 miesiące na elementy mechaniczne samochodu oraz na zabudowę medyczną oraz gwarancji minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą i okresu min. 72 miesięcy na perforację karoserii, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający odnosi się wyłącznie do gwarancji na pojazd oraz adaptację. Ponadto w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, a w SIWZ określono, że gwarancja biegnie od dnia podpisania umowy. Proszę o usunięcie ww. rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Gwarancja na adaptację pojazdu liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, a gwarancja na samochód pod adaptację i wszystkie pozostałe wymagane gwarancje (perforacja karoserii, powłoka lakiernicza itd.) zgodnie z pozostałymi zapisami o długości trwania liczone od momentu podpisania umowy.

65. Prosimy o odpowiedź, poprzez wskazanie jednego z podanych poniżej przedziałów, jaką ilość pracowników zatrudnia Zamawiający:

 1. mniej niż 10 pracowników
 2. od 10 do 50
 3. od 50 do 250
 4. powyżej 250

Odpowiedź: Pytanie nie związane z przedmiotem zamówienia, a zamawiający nie zatrudnia pracowników.

66. Prosimy o wskazanie w jakim przedziale mieszczą się roczne przychody Zamawiającego :

 1. mniej niż 2 mln Euro
 2. od 2 mln Euro do 10 mln Euro
 3. od 10 mln Euro do 50 mln Euro
 4. powyżej 50 mln Euro.

Odpowiedź: Pytanie nie związane z przedmiotem zamówienia, a pełne informacje w tym zakresie są powszechnie dostępne z uwagi na charakter prawny zamawiającego. Zamówienie jest przez wykorzystanie dotacji celowej UM Wrocławia, w całości ze środków publicznych.

67. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów, o ile Zamawiający prowadzi działalność:

 1. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 60 dni przed datą dostarczenia);
 2. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 60 dni przed datą dostarczenia);
 3. informacja [wewnętrzny wzór] o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie);
 4. upoważnienie do weryfikacji w bazie BIG;
 5. informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych Kontrahenta przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%);
 6. Sprawozdanie finansowe [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne lata sprawozdawcze; Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości]; Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy; Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa) albo wydruk z KPiR za ostatnie 2 pełne lata obrachunkowe; wydruk z KPiR za ostatni zakończony kwartał kalendarzowy; deklaracje PIT za ostatni zakonczony rok kalendarzowy, wraz z potwierdzeniem przyjęcia/wysłania do US.

Odpowiedź: Pytanie nie związane z przedmiotem zamówienia, a zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej. Zamówienie jest przez wykorzystanie dotacji celowej UM Wrocławia, w całości ze środków publicznych.

68. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z ewentualnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

70. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

 1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
 2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

71. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

 1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

72. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

73. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

 1. zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 4.  jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). 

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx. 

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

74. Prosimy o potwierdzenie, że próbka proponowanego koloru o wymiarach 10x10cm, o której mowa w pkt VI NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY ppkt 3 załacznika nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) należy dostarczyć Zamawiającemu na etapie realizacji, a nie dostarczyć wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Próbkę dołączyć należy na etapie realizacji podczas ustalania ostatecznego koloru wnętrza.


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczego typu BUS, z funkcją ratownictwa technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla OSP GRS Starówka.

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu ratowniczego typu BUS, z funkcją ratownictwa technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla OSP GRS Starówka.

Nr sprawy: GRS/1/2018

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty