Bezpieczny Dolny Śląsk

OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizuje zadania z zakresu Bezpieczeństwa Publicznego dzięki środkom Gminy Wrocław

Cykl projektów szkoleniowych Bezpieczny Dolny Śląsk, jest autorską inicjatywą ratowników OSP GRS Starówka, którą zaczęliśmy realizować w 2010 roku, organizując manewry grup ratowniczych, działających w ramach organizacji pozarządowych.

W ramach naszej inicjatywy odbyło się już kilkadziesiąt ćwiczeń i szkoleń, w których obok jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w działaniach uczestniczyły jednostki zawodowe, w tym jednostki włączone do Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej H – USAR, jednostki kontrterrotystyczne Policji, jednostki wojskowe podlegające Dowództwu Wojsk Specjalnych, oraz formacje antyterrorystyczne z Czech i Słowacji.
Planując szkolenia w ramach projektu Bezpieczny Dolny Śląsk staramy się przewidywać i analizować możliwości reagowania na zagrożenia, które mogą występować w naszym środowisku.

W latach 2020 – 2021, dzięki dotacji Ministra Obrony Narodowej, do obszaru szkoleń realizowanych dla formacji ochotniczych, włączyliśmy zagadnienia związane z przygotowaniem proobronnym ratowników. Pozwoliło to na wstępne przygotowanie ratowników działających w jednostkach ochotniczych do wsparcia formacji wojskowych, w sytuacji zagrożenia militarnego.

Bezpieczny Dolny Śląsk 2023

W 2023 roku odbyła się kolejna edycja naszego projektu i ponownie realizowana była przy wsparciu finansowym Ministra Obrony Narodowej. W projekcie łączyliśmy elementy działań ratowniczych oraz proobronnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Podczas tej edycji projektu zrealizowaliśmy 4 szkolenia, w których uczestniczyło blisko 100 ratowników z 15 organizacji pozarządowych działających w strefie bezpieczeństwa:

Kurs Tactical Combat Casualty Care – szkolenie, podczas którego chcieliśmy pokazać uczestnikom jak udzielać pomocy osobie poszkodowanej w wyniku działań militarnych.

Kurs PreHospital Trauma Life Support – szkolenie zaawansowane, nakierunkowane na prowadzenie działań ratowniczych w praktyce „przedszpitalnej”.

Szkolenie podstawowe z zakresu strzelectwa i pierwszej pomocy w postrzałach – szkolenie, na którym uczestnicy poznawali zasady bezpieczeństwa w kontakcie z bronią oraz udzielania pomocy osobie z ranami postrzałowymi.

Szkolenie z zakresu praktycznego posługiwania się bronią – szkolenie dla osób, które posiadają własną broń, członków organizacji będących funkcjonariuszami służb oraz osób, które chcą uzyskać pozwolenie na broń.

Projekt wspierają:

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Ministra Obrony Narodowej
Eagle-Med System
Strzelnica WAR ZONE

Bezpieczny Dolny Śląsk 2021

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Ministra Obrony Narodowej

Sponsorzy projektu:

Bezpieczny Dolny Śląsk 2020

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Ministra Obrony Narodowej

Sponsorzy projektu:

Bezpieczny Dolny Śląsk 2019

Bezpieczny Dolny Śląsk 2018

Bezpieczny Dolny Śląsk 2017

Bezpieczny Dolny Śląsk 2016

Bezpieczny Dolny Śląsk 2015

I Manewry Medyczno – Taktyczne Wrocław 2015

VI Ogólnopolskie Manewry Grup Ratowniczych

Bezpieczny Dolny Śląsk 2014

V Ogólnopolskie Manewry Grup Ratowniczych