Kontakt

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO STARÓWKA

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Kontakt: email: poczta@grs.wroclaw.pl

tel. Kontaktowy: 736 852 410

Adres Korespondencyjny:
Ul. Tadeusza Zielińskiego 50/50

53-534 Wrocław

KRS: 0000455291
NIP: 8982202984
REGON: 022099004

Konto: Santander Bank Polska S.A. nr. 47 1090 2402 0000 0001 2297 8677