Współpraca

Podczas realizacji naszych działań współpracowaliśmy między innymi z:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu

Zarząd Dolnośląski Centralnego Biura Śledczego Policji

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe