O nas

baner_1_procent

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, jest jednostką wyspecjalizowaną w prowadzeniu działań ratowniczych w najtrudniejszych warunkach w celu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych oraz wsparcia poszukiwań terenowych i gruzowiskowych.

GRS OSP Starówka jest bezpośrednim rozwinięciem działalności Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starówka, będącej najstarszą jednostką tego typu we Wrocławiu i jedną z najstarszych działających w Polsce. Decyzja o powołaniu OSP GRS Starówka powstała po analizie potencjału osobowego i zasobów zgromadzonych na potrzeby działania HGR Starówka oraz możliwości formalno – prawnych wykorzystania jednostki w prowadzeniu działań ratowniczych.

GRS OSP Starówka decyzją Wojewody Dolnośląskiego jest wpisana do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Zakres wyszkolenia oraz wyposażenia ratowników wynika z analizy zagrożeń występujących w naszym regionie, potencjału lokalnych struktur ratowniczych i obszarów, w których ratownicy z jednostki mogą udzielać wsparcia formacją zawodowym.

Powołanie GRS OSP Starówka, profil wyposażenia oraz zadania dla jednostki konsultowane były z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia oraz Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

team_1

Jesteśmy jednostką o szerokim spektrum działania, dysponujemy między innymi:

 • patrolami ratowniczymi w standardzie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz zespołami przygotowanymi do realizacji działań z zakresu Ratownictwa Medycznego,
 • punktem Pomocy Medycznej zgodnym z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
 • zestawem ratownictwa technicznego, niezbędnym do usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych.
 • zestawem katastroficznym na przyczepie Kontenerowej

Do działań o charakterze katastroficznym możemy skierować zespół z zestawem przygotowanym do budowy PPM, prowadzenia działań ewakuacyjnych lub zapewnienia logistyki sztabu działań ratowniczych.

team_2

Poza działalnością ratowniczą, grupa prowadzi wiele pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, by w ten sposób promować ideę bezinteresownego niesienia pomocy, oraz upowszechniać wiedzę z jej zakresu. W związku z tym od 2009 roku wspólnie z PKP i Państwową Strażą Pożarną prowadzimy pokazy działań ratowniczych na potrzeby akcji „Bezpieczny Przejazd”, przeszkoliliśmy również w zakresie pierwszej pomocy wszystkich funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oddziału Dolnośląskiego i Opolskiego.

Podczas naszych działań współpracowaliśmy między innymi z:

 • Jednostkami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Policją
 • Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbą Więzienną
 • Pogotowiem Ratunkowym
 • Wojskiem
 • Strażą Graniczną
 • Biurem Ochrony Rządu
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
 • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
 • Ratownikami Górniczymi
 • Polskim Czerwonym Krzyżem
 • Strażą Ochrony Kolei

Chcesz do nas dołączyć? Kliknij tutaj