O nas

OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka, powołana została w 2013 roku w celu zapewnienia pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Decyzją Komendanta Głównego PSP, w 2018 roku, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz jest jednostką wspierającą system Państwowego Ratownictwa Medycznego.  Ratownicy OSP GRS Starówka są w stałej gotowości do poradzenia działań w sytuacjach alarmowych.

Nasza formacja jest przygotowana do prowadzenia działań w najcięższych warunkach, współpracując w tym z formacjami zawodowymi, takimi jak Państwowa Straż Pożarna, Zespoły Ratownictwa Medycznego i Policja, w tym Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Wrocławia oraz Dolnośląski Zarząd CBŚP.

OSP GRS Starówka tworzy zespół wykwalifikowanych Ratowników, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali pełniąc służbę w grupach specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej, Zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego w tym zespołach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz formacjach specjalistycznych. Członkowie naszej jednostki stale podnoszą swoje kwalifikacje realizując projekty szkoleniowe oraz uczestnicząc w ćwiczeniach doskonalących.

Nasza grupa realizuje działania specjalistyczne w dwóch obszarach:

– działań medycznych – na poziomie gotowości operacyjnej C dla KSRG

– działań poszukiwawczo-ratowniczych – na poziomie podstawowym dla KSRG

Dzięki bogatemu doświadczeniu członków jednostki, od wielu lat jesteśmy inicjatorem szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Specjalistycznego dla formacji OSP z obszaru województwa dolnośląskiego oraz ćwiczeń specjalistycznych dla formacji ochotniczych i zawodowych.

Chcesz do nas dołączyć? Kliknij tutaj